| ENGLISH | FRENCH | SWEDISH |
WISDOM TEAHOUSE
WISDOM TEAHOUSE
Clean your body Clear your mind Tea for wisdom

En föga känd teplantage djupt inne i bergen i Kyoto – Wazuka-cha
Det finns ett te som har odlats kontinuerligt under 800 års tid i en vacker och stilla stad uppe i bergen. Det teet är känt som Wazuka-cha, och det produceras av 300 hushåll i Wazuka, en stad med cirka 4 300 invånare och som ligger i stadsdelen Soraku i södra Kyoto. Många av stadens lantgårdar är familjeägda och har låtit en kärlek för te och teodling gå vidare från generation till generation. Fyrtio procent av teet från det här området används för Uji-cha, en tesort som säljs av tehandlare från Uji och som allmänt anses vara av högsta kvalitet och hör till de dyraste teerna i Japan. Trots att Uji-cha åtnjuter stor berömmelse, känner dock få till Wazukas fantastiska men ändå enkla landskap där tebladen odlas.

WISDOM TEAHOUSE

Teodlingar tog sin början i Japan när zenmunkar som hade rest till Kina återvände med tefröer. Det var precis vid tiden för Kamakura-perioden (1185–1333), då styre av Japans samurajklass började på allvar. Det sägs att Eisai, grundaren av Rinzaiskolan inom buddhismen, mottog tefröer medan han studerade i Nansong-området i Kina. Vid återkomsten till Japan gav han fröerna som en gåva till den helige prästen Myoe vid templet Kosan-ji på berget Toganoo-san. Japanska munkar under utbildning blev snabbt förtjusta i den nya drycken gjord från teblad eftersom den ansågs effektiv mot sömnighet och mycket bra för hälsan. Wazukas förhållande till te sägs ha börjat när den helige prästen Jishin vid templet Kaijusen-ji sådde några fröer, som han hade fått av Myoe, runt kullarna vid foten av berget Jubu-zan.

WISDOM TEAHOUSE

Prins Asakas grav. Han var den femte sonen till kejsare Shomu och dog år 774 vid 17 års ålder. Han älskade denna bygd, som då låg mellan Heijo-kyo, Kuni-kyo och Shigaraki-palatset.

Vid mitten av Edoperioden (1603–1868) började tegårdar växa upp runt om Wazuka. En bidragande orsak var Soen Nagatanis uppfinning år 1783 av Aosei Sencha Seiho, eller ”ångmetod för grönt te”, som gav upphov till sencha-te. Vid den tiden var det bara temästarna från Uji som hade tillstånd från shogunatet att producera det pulverte som fungerar som bas för matcha-te. Soen kom från en gård i staden Ujitawara-cho, som ligger nära Wazuka, och han arbetade outtröttligt genom att pröva sig fram under 15 års tid för att skapa ett utsökt te som kunde produceras utan att göra intrång i metoderna som användes av matcha-producenterna. Vad han till slut fick fram var sencha-te, en dryck som blev populär främst i Edo och som kunde avnjutas dagligen, oavsett social ställning.

WISDOM TEAHOUSE

Lera som tas från detta område används för att göra mörkt silverfärgade tegelpannor. Här kan man se hur tefält breder ut sig uppåt längs husen.

Te blev en av de viktigaste exportvarorna efter råsilkestråd, från början av Meijitiden (1868–1912) och slutet av Japans period av isolation. Den inhemska konsumtionen var som störst efter slutet av andra världskriget och tegårdar spred sig ytterligare över landet. Sjuttiofem procent av marken i Wazuka är täckt av skogsklädda berg, vilket betyder att inte så få tefält ligger på farligt branta sluttningar och måste brukas för hand. Det här landskapet, skapat av människorna som bor i Wazuka och deras arbetet där, tilldelades av Kyoto prefektur högsta rangen som kulturlandskap år 2008.

WISDOM TEAHOUSE
 
Copyright (c) WISDOM TEAHOUSE All Rights Reserved.